Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

VaxigripTetra, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka (0,5 ml), 1, amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, GTIN: 05909991302108

Wskazanie:

wskazana do zapobiegania grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce: - czynne uodpornienie dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia, - bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1116.2023.3.RBO; 13.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 71/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 71/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 71/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 71/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 71/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 71/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 71/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 71/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 71/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7.09.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 71/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 102/2023 do zlecenia 071/2023
  (Dodano: 04.10.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 103/2023 do zlecenia 71/2023
  (Dodano: 09.10.2023 r.)

  go to zlecenie