Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Test Fit w powiązaniu z profilaktyczną kolonoskopią.

Wskazanie:

nie dotyczy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.761.4.2022.AT; 12.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie materiałów analitycznych - wprowadzenie modelu wdrożenia do systemu ochrony zdrowia testu FiT

hr

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 21.12.2023 r.)

 

go to zlecenie