Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych dotyczących oceny zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną Gemcitabinum

Wskazanie:

nowotwór złośliwy moczowodu, nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych, cewka moczowa, gruczoły cewki moczowej, zmiana przekraczająca granice układu moczowego, układ moczowy nieokreślony

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4506.8.2023.EL; 26.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych dotyczących oceny zasadności objęcia refundacją ze środków publicznych leków zawierających substancję czynną

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.1.36.2023
(Dodano: 16.01.2024 r.)

go to zlecenie