Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Veltassa, Patiromer calcium, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 8,4 mg, 30 sasz.,GTIN: 07640166811459

Wskazanie:

w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1031.2023.2.ELA; 25.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie