Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Veltassa, Patiromer calcium, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 8,4 mg, 30 sasz.,GTIN: 07640166811459

Wskazanie:

w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1031.2023.2.ELA; 25.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 90/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 90/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 90/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 90/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 90/2023
pdfAneks do zlecenia 90/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 90/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.10.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 90/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.0.18.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Veltassa (patiromer calcium) we wskazaniu: patiromer stosowany w leczeniu hiperkaliemii w przebiegu przewlekłej choroby nerek u pacjentów stosujących RAASi.

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Michał Opuchlik, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

  pdf 01
  Plik PDF

  Rozdz. 11 Kluczowe informacje i wnioski dotyczące analizy klinicznej (s. 67). W uwadze wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem ograniczenia analizy klinicznej, takie jak różnorodność populacji oraz dawkowania leku w badaniach: „mogą być rozważane jako cechy, które dostarczają cennych informacji na temat zastosowania patiromeru w praktyce klinicznej”. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozdz. 11 Kluczowe informacje i wnioski dotyczące analizy ekonomicznej (s. 68). W uwadze wnioskodawca wskazał, że w ramach analizy wrażliwości testowano scenariusz min-max związany z liczebnością populacji. Należy podkreślić, że w scenariuszach min-max analizy wrażliwości testowano jedynie odsetki udziałów w rynku, które przejmie wnioskowana technologia, natomiast nie testowano szacunków liczebności populacji z wnioskowanym wskazaniem (co zostało wskazane w AWA), stąd analitycy Agencji podtrzymują zasadność powyższego ograniczenia. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  Rozpatrzono

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 118/2023 do zlecenia 90/2023
  (Dodano: 18.10.2023 r.)

   hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 119/2023 do zlecenia 90/2023
  (Dodano: 27.10.2023 r.)

  go to zlecenie