Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, Durvalumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10ml, GTIN: 05000456031493

Wskazanie:

Leczenie chorych na raka dróg żółciowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.871.2023.15.PTO; 01.08.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie