Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sialanar, Bromek glikopironium, 320 μg/ml, roztwór doustny, 250 ml, GTIN: 05060506950136

Wskazanie:

Leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1203.2023.2.JWI; 24.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie