Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sialanar, Bromek glikopironium, 320 μg/ml, roztwór doustny, 250 ml, GTIN: 05060506950136

Wskazanie:

Leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1203.2023.2.JWI; 24.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 92/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 92/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 92/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 92/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 92/2023
pdfAneks do zlecenia 92/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 92/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.10.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 92/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 117/2023 do zlecenia 92/2023
  (Dodano: 18.10.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 118/2023 do zlecenia 92/2023
  (Dodano: 30.10.2023 r.)

   

  go to zlecenie