Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Merytoryczne wsparcie towarzystw naukowych w opracowaniu wytycznych w zakresie postępowania diagnostycznego osób z rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe (rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczak, choroba VHL), spełniających dedykowane wymagania (np. AGREE II), które spełniałyby oczekiwania związane z procedowanym obecnie projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Wskazanie:

Nowotwory złośliwe (rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczak, choroba VHL) u osób z rodzin wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLJ.440.3.2022.PB; 21.02.2023

Zlecenie dotyczy:

Wsparcie merytoryczne towarzystw naukowych w przygotowaniu w opracowaniu wytycznych w zakresie postępowania diagnostycznego osób z rodzin wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

go to zlecenie