Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rinvoq, Upadacitinibum, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28, tabl., GTIN:08054083020334

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.178.2023.14.RBO; 05.06.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 95/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 95/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 95/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 95/2023
pdfUzupełnienie do zlecenia 95/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 95/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18.08.2023 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 95/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

   

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.423.1.24.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z spondyloartropatią (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  STATUS

  Roman Markowski Abbvie sp. z o.o

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1. stanowi dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ograniczeń AKL wskazanych w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 2. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące potencjalnego zawężenia populacji w stosunku do wnioskowanej populacji. W uwadze podkreślono, że manifestacja objawów jednej z postaci nie wyklucza zapalenia pozostałych stawów w związku z tym wyniki badań uwzględnionych w analizie klinicznej mogą być ekstrapolowane na całą grupę. W ramach uwagi powołano się na opinię eksperta i stwierdzono, że populacja z postacią obwodową nie została pominięta.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 3. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące wykonania większej ilości badań podczas kwalifikacji do terapii UPA oraz w ramach monitorowania leczenia UPA w porównaniu do leczenia pozostałymi lekami refundowanymi w programie lekowym B.82. W uwadze wskazano na podobne różnice w ramach innych programów lekowych dla chorób reumatycznych. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 4. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące przedstawienia wyników z perspektywy wspólnej oraz NFZ. W ramach AWA wskazano, że „w ramach dostarczonego przez wnioskodawcę modelu elektronicznego możliwe jest wygenerowanie wyników dla każdej z rozpatrywanych perspektyw.”
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 5. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące ograniczenia danych analizy CMA. W uwadze wskazano na uzasadnienie wykorzystania parametrów skuteczności po 6 miesiącach zastosowanej terapii.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwagi 6. i 7. stanowią dodatkowe wyjaśnienia dot. liczebności populacji docelowej. W uwadze wskazano, iż w przeprowadzonych oszacowaniach oparto się na danych historycznych populacji leczonej w ramach programu lekowego B.82.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 8. dotyczy dodatkowego wyjaśnienia dotyczącego przyjętych udziałów w AWB. W uwadze powtórzono argumentację z analizy wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 9. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące zadeklarowanej liczby dostarczonych opakowań.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 10. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące liczebności populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 11. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące liczebności populacji docelowej. W uwadze słusznie zaznaczono, iż w rozdz. 3.3 AWA przedstawiono liczbę chorych rozpoczynających leczenie w programie lekowym B.82 w latach 2017-2022.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 12. stanowi dodatkowe wyjaśnienie dotyczące przyjętego horyzontu w AWB. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Uwaga 13.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Rozpatrzona

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 93/2023 do zlecenia 95/2023
  (Dodano: 22.09.2023 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 89/2023 do zlecenia 95/2023
  (Dodano: 25.09.2023 r.)

  go to zlecenie