Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazacort, tabletki 6 mg, we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy

Wskazanie:

toczeń rumieniowaty układowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1294.2023.1.KSz; 06.06.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.9.2023
(Dodano: 21.08.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 94/2023 do zlecenia 97/2023
(Dodano: 22.09.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 95/2023 do zlecenia 97/2023
(Dodano: 27.09.2023 r.)

go to zlecenie