Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamzede, Velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, we wskazaniu: alfa-mannozydoza u pacjenta kontynuującego leczenie, w którym odniósł korzyść.

Wskazanie:

alfa-mannozydoza u pacjenta kontynuującego leczenie, w którym odniósł korzyść

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3741.2022.10.KB; 21.06.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie