Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamzede, Velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, we wskazaniu: alfa-mannozydoza u pacjenta kontynuującego leczenie, w którym odniósł korzyść.

Wskazanie:

alfa-mannozydoza u pacjenta kontynuującego leczenie, w którym odniósł korzyść

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3741.2022.10.KB; 21.06.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.11.2023
(Dodano: 04.12.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 116/2023 do zlecenia 98/2023
(Dodano: 13.10.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 117/2023 do zlecenia 98/2023
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie