Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RXULTI, Brexpiprazolum, tabletki powlekane, 4 mg, 28, tabl., GTIN: 05038256002894

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.653.2023.2.KKL; 23.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 99/2023
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 99/2023
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 99/2023
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 99/2023
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 99/2023
pdf Aneks do zlecenia 99/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 99/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7.09.2023r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 99/2023

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  • go to zlecenie