Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RXULTI, Brexpiprazolum, tabletki powlekane, 4 mg, 28, tabl., GTIN: 05038256002894

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.653.2023.2.KKL; 23.06.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT; stanowiska Rady Przejrzystości; rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 99/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 99/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 99/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 99/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 99/2023
pdfAneks do zlecenia 99/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 99/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 7.09.2023r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 99/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 100/2023 do zlecenia 099/2023
  (Dodano: 04.10.2023 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 101/2023 do zlecenia 99/2023
  (Dodano: 09.10.2023 r.)

  go to zlecenie