Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, dotyczących objęcia refundacją produktów leczniczych zawierających substancję czynną trastuzumab i.v. we wskazaniu pozarejestracyjnym (off-label) w leczeniu chorych na raka endometrium na podstawie opracowanego załącznika „C. 86. X TRASTUZUMABUM I.V. - projekt załącznika do chemioterapii (off-label, trastuzumab, rak endometrium)”

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.624.2023.MK; 06.07.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych oraz wydania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfPlik raportu
(Dodano: 15.01.2024 r.)

go to zlecenie