Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rinvoq, Upadacitinibum, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 45 mg, 28, tabl., GTIN: 08054083024189,Rinvoq, Upadacitinibum, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 28, tabl., GTIN: 08054083022994,Rinvoq, Upadacitinibum, Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28, tabl., GTIN: 08054083020334,

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.872.2023.15.PTO PLR.4500.873.2023.12.PTO PLR.4500.874.2023.12.PTO; 11.08.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie