Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calquence, Acalabrutinibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 60, tabl., kod GTIN: 05000456071116

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.935.2023.16.PRU; 18.08.2023

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, wydanie opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie