Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej – „Badanie kompleksowego profilowania genomowego (CGP), wykonywane metodą wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej pacjentów z nowotworami złośliwymi”

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.741.45.2023.AT; 31.07.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji w zakresie wprowadzenia do świadczeń gwarantowanych

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 26.09.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 111/2023 do zlecenia 110/2023
(Dodano: 11.10.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 112/2023 do zlecenia 110/2023
(Dodano: 24.10.2023 r.)

go to zlecenie