azwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orap, Pimozidum, tabletki

Wskazanie:

przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne), zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette), zespół Leigha.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1992.2023.2.KB; 27.09.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

 

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 149/2023 do zlecenia 122/2023
(Dodano: 20.12.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 08.01.2024 r.)

hr

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja
(Dodano: 12.01.2024 r.)

go to zlecenie