Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Daybue, trofinetide, roztwór doustny 200 mg/ml

Wskazanie:

zespół Retta

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2403.2023.1.AB; 20.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 142/2023 do zlecenia 126/2023
(Dodano: 06.12.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 08.01.2024 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 144/2023 do zlecenia 126/2023
(Dodano: 31.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie