Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Renastart, proszek, puszka 400 g,

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych do 2 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.1004.2023.2.KB; 16.10.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 130/2023 do zlecenia 127/2023
(Dodano: 22.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 131/2023 do zlecenia 127/2023
(Dodano: 27.11.2023 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 05.12.2023 r.)

go to zlecenie