Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

przygotowanie rekomendacji w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej pn. Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.72.7.2023.MG; 23.10.2023

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdf2023 11 23 WS.420.15.2023
(Dodano: 07.12.2023 r.)

 

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 134/2023 do zlecenia 133/2023
(Dodano: 29.11.2023 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja RP 135/2023 do zlecenia 133/2023/2022 do zlecenia 133/2022
(Dodano: 14.12.2023 r.)

go to zlecenie