Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nubeqa, Darolutamidum, tabl. powl., 300 mg, 112 szt., GTIN: 05908229303337

Wskazanie:

wynikające ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.1833.2023.13.MKO; 07.12.2023

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 136/2023
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 136/2023
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 136/2023
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 136/2023
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 136/2023

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 136/2023

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.02.2024r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 136/2023

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 136/2023, analiza nr OT.423.1.46.2023

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Nubeqa (darolutamid) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM

  Robert Stryczek Bayer sp. z o.o.

  pdf 01
  Plik PDF

  Uwaga 1 dotyczy rozbieżności w badaniu RCT i projekcie programu lekowego w zakresie przyjętego poziomu sprawności ECOG. Rozbieżność ta stanowi pewne ograniczenie włączonego badania, nie wpływa na ogólną ocenę skuteczności leku. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Uwaga 2 dotyczy niezgodności komparatorów między analizami Uwaga zasadna, analitycy zgadzają się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Uwaga 3 dotyczy obliczeń własnych Agencji w zakresie BIA Uwaga zasadna, jednak wykorzystanie potencjalnie zawyżonych prognoz KRN stanowi założenie konserwatywne (zawyżające wydatki płatnika). Uwaga nie wpływa na ostateczne wnioskowanie z AWA.

   

   

  Pozostałe uwagi pozostawiono bez rozpoznania ze względów formalnych (niewpłynięcie do Agencji oryginału w wymaganym terminie).

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 15/2024 do zlecenia 136/2023
  (Dodano: 26.02.2024 r.)

   

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 16/2024 do zlecenia 136/2023.
  (Dodano: 08.03.2024 r.)

   

  go to zlecenie