Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Isoleucine 50, proszek doustny

Wskazanie:

choroba syropu klonowego, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, deficyt OTC u pacjentów pediatrycznych i dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1199.2023.2.KSz; 20.11.2023

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfPlik raportu
(Dodano: 15.01.2024 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 5/2024 do zlecenia 143/2023
(Dodano: 17.01.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 5/2024 do zlecenia 143/2023
(Dodano: 30.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie