Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DLG.781.1.2024.TK; 19.01.2024

Zlecenie dotyczy:

Wydania rozszerzonej rekomendacji

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 12.02.2024 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 10/2024 do zlecenia 11/2024
(Dodano: 09.02.2024 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 11/2024/2023 do zlecenia 011/2024
(Dodano: 12.02.2024 r.)

go to zlecenie