Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie opinii Prezesa Agencji, dotyczących zasadności wprowadzenia kompleksowych zmiany dotychczasowej treści programu lekowego B.32 LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA (ICD-10: K50)

Wskazanie:

LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA (ICD-10: K50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4500.1.2024.PT; 29.01.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych oraz wydania opinii Prezesa Agencji

hr

Raport Agencji:

pdfRaport
(Dodano: 05.04.2024 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 21/2024 do zlecenia 56/2024
(Dodano: 12.04.2024 r.)

go to zlecenie