Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości otyczącej oceny zasadności zmian treści programu lekowego B.59 Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)

Wskazanie:

Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4504.179.2024.EB; 20.03.2024

Zlecenie dotyczy:

 

go to zlecenie