Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych oraz wydanie stanowiska Rady Przejrzystości w sprawie zasadności wprowadzenia zmiany wskazania refundacyjnego dla produktów leczniczych z grupy limitowej 14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin. Zmiana wskazań refundacyjnych miałaby polegać na: usunięciu zapisów dotyczących stosowania insuliny NPH od co najmniej 6 miesięcy, usunięciu zapisów dotyczących wymaganego poziomu HbA1c oraz usunięciu zapisów dotyczących występowania nocnych hipoglikemii.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR2.4504.184.2024.EB; 20.02.2024

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i wydania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie