Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, odpowiednich rozwiązań w zakresie świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów narządowych, tj.: raka piersi, raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty, ginekologii onkologicznej (mając na względzie zachowanie harmonogramu prac, przyjętego w zakresie chorób nowotworowych, uwzględniających m.in. opracowanie zaleceń postępowania, wskaźników, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze, jak również kompleksowego świadczenia gwarantowanego) i przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze, w oparciu o terminy określone w załączonym harmonogramie

Wskazanie:

nowotwory narządowe, tj.: rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego, rak prostaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1323218; 14.05.2018
Pismem znak IK: 1323218.JCM(2) z dn. 21.05.2018 r. zmodyfikowano zakres zlecenia. Realizacja przedmiotowego zlecenia winna dotyczyć wyłącznie zakresu odnoszącego się do raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty oraz ginekologii onkologicznej.

Zlecenie dotyczy:

opracowania rozwiązań w zakresie świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych, przygotowania opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze

hr

Raport Agencji:

pdfWS.434.4.2018
(Dodano: 21.12.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 330/2018 do zlecenia 89/2018
(Dodano: 19.12.2018 r.)

go to zlecenie