LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 100/2017

08-08-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 55

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 100 Ocena profilaktyki fluorkowej

100/2017 ZLC

08-08-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 106

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ocena profilaktyki fluorkowej Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5 Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: IK 820618.2017.IJ; 16.01.2017 Zlecenie dotyczy:

Zlecenie 099/2017

07-08-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 62

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 099 Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych: 1.z grupy limitowej 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 2. z...

099/2017 ZLC

07-08-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 206

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Rady i Prezesa w sprawie efektywności produktów leczniczych: 1.z grupy limitowej 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika, wydawanych z ryczałtowym poziomem odpłatności; 2....

Zlecenie 098/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 120

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 098 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (solifenacinum, tolterodinum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku...

098/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 261

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (solifenacinum, tolterodinum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w...

Zlecenie 097/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 123

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 097 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 60 tabl., EAN 5901571320625 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 60 tabl., EAN 5901571320649 Lonsurf,...

097/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 262

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 15 mg 6,14 mg, 60 tabl., EAN 5901571320625 Lonsurf, trifluridinum tipiracilum, tabl. powl., 20 mg 8,19 mg, 60 tabl., EAN 5901571320649 ...

Zlecenie 096/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 114

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 096 Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 25 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900771 Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 12,5 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900764

096/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 249

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 25 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900771 Vipidia, alogliptyna, tabl. powl. 12,5 mg, 28 tabl.powl., EAN 5903263900764 Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust....

Zlecenie 095/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 111

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 095 Infatrini, dieta, płyn, 24x125 ml (3000 ml), 1 kcal/1 ml, EAN 8716900565021, we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci ...

095/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 202

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Infatrini, dieta, płyn, 24x125 ml (3000 ml), 1 kcal/1 ml, EAN 8716900565021, we wskazaniu: postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą u niemowląt i małych dzieci Wskazanie: niedożywienie związanym z...

Zlecenie 094/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 109

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 094 Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, opracowane przez właściwe towarzystwa naukowe

094/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 196

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w dziedzinach: chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, opracowane przez właściwe towarzystwa naukowe Wskazanie: n.d. Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 4a Znak...

Zlecenie 093/2017

25-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 110

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 093 Objęcie refundacją leku Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545 przy danych klinicznych w zakresie dawkowania odmiennych niż określone w...

093/2017 ZLC

25-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 245

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Objęcie refundacją leku Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545 przy danych klinicznych w zakresie dawkowania odmiennych niż określone...

Zlecenie 092/2017

21-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 146

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 092 Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla leków: apoxabanum, dabigatranum etexilatum, rivaroxabanum,

092/2017 ZLC

21-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 339

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla leków: apoxabanum, dabigatranum etexilatum, rivaroxabanum, Wskazanie: nd Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: PLA.4604.19.2017.1.ISO; 20.07.2017 Zlecenie dotyczy: przygotowania opinii Rady...

Zlecenie 091/2017

21-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 134

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 091 Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

091/2017 ZLC

21-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 234

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej Wskazanie: depresja poporodowa Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust. 2a Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: FZR.9084.31.2017.MM; 20.07.2017 Zlecenie dotyczy: zaopiniowania programu

Zlecenie 090/2017

21-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 134

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 090 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200305 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny...

090/2017 ZLC

21-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 263

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. rozp., EAN 5909991200305 Signifor, pasireotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania...

Zlecenie 089/2017

13-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 187

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 089 Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiol. 14 ml, EAN 5902768001006; Herceptin, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1...

089/2017 ZLC

13-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 401

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiol. 14 ml, EAN 5902768001006; Herceptin, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg,...

Zlecenie 088/2017

12-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 175

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 088 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (CortimentMMX, budesonidum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku...

088/2017 ZLC

12-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 343

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków (CortimentMMX, budesonidum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w...

Zlecenie 087/2017

10-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 181

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 087 Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU, 1 zestaw EAN 5909991273897; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,...

087/2017 ZLC

10-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 365

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 IU, 1 zestaw EAN 5909991273897; Alprolix, eftrenonakog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do...

Zlecenie 086/2017

10-07-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 188

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 086 Gazyvaro, obinutuzumabum, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiol. po 40 ml, EAN 5902768001105 w ramach programu: leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7) ...

086/2017 ZLC

10-07-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 353

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Gazyvaro, obinutuzumabum, koncentrat do sporzadzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiol. po 40 ml, EAN 5902768001105 w ramach programu: leczenie chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7) Wskazanie: chłoniak...