LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 56/2018

14-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 53

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 56 Signifor, pasireotyd, zawiesina do wstrzykiwań à 60 mg, we wskazaniu: akromegalia (ICD-10: E22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

56/2018 ZLC

14-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 59

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Signifor, pasireotyd, zawiesina do wstrzykiwań à 60 mg, we wskazaniu: akromegalia (ICD-10: E22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: akromegalia (ICD-10: E22.0) Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust....

Zlecenie 55/2018

14-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 43

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 55 Program polityki zdrowotnej pn. "Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych"

55/2018 ZLC

14-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 60

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Program polityki zdrowotnej pn. "Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych" Wskazanie: nowotwory dziedziczne Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust....

Zlecenie 54/2018

09-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 108

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 54 L-Carnitine Crystalline, proszek à 1 g, we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS

54/2018 ZLC

09-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 117

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: L-Carnitine Crystalline, proszek à 1 g, we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS Wskazanie: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa,...

Zlecenie 53/2018

06-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 154

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 53 Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 5909991250829; Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg, 1...

53/2018 ZLC

06-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 237

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 5909991250829; Bortezomib Zentivia (bortezomibum), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg,...

Zlecenie 52/2018

06-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 154

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 52 Olumiant, baricitinibum, tabletki powlekane, 4 mg, 35 tabl., kod EAN 3837000170825 w ramach programu lekowego: "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06)"

52/2018 ZLC

06-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 206

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Olumiant, baricitinibum, tabletki powlekane, 4 mg, 35 tabl., kod EAN 3837000170825 w ramach programu lekowego: "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06)" Wskazanie: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów...

Zlecenie 51/2018

05-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 164

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 51 Intuniv, guanfacine hydrochloride, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, (1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg), we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficyt Hyperactivity Disorder:...

51/2018 ZLC

05-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 166

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Intuniv, guanfacine hydrochloride, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, (1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg), we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficyt Hyperactivity...

Zlecenie 50/2018

05-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 156

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 50 Herceptin, trastuzumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 150 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca IV˚ z mutacją Her2 YVMA (ICD-10: C34) w ramach ratunkwoego dostępu do...

50/2018 ZLC

05-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 161

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Herceptin, trastuzumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 150 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca IV˚ z mutacją Her2 YVMA (ICD-10: C34) w ramach ratunkwoego dostępu...

Zlecenie 49/2018

05-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 156

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 49 Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 50 mg we wskazaniu: nowotwór złośliwy pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii...

49/2018 ZLC

05-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 163

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 50 mg we wskazaniu: nowotwór złośliwy pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.8) w ramach ratunkowego dostępu do...

Zlecenie 48/2018

01-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 169

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 48 Produkty lecznicze zawierające substancję czynną disopyramidum: Rythmodan, disopyramidum, kapsułki / tabletki à 100 mg; Rythmodan Retard, disopyramidum, kapsułki à 250 mg; we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków,...

48/2018 ZLC

01-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 175

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Produkty lecznicze zawierające substancję czynną disopyramidum: Rythmodan, disopyramidum, kapsułki / tabletki à 100 mg; Rythmodan Retard, disopyramidum, kapsułki à 250 mg; we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie...

Zlecenie 47/2018

01-03-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 177

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 47 Sylvant, siltuximab, proszek do sporządzania roztworu do infuzji à 20 mg/ml, we wskazaniu: choroba Castlemana (ICD-10: D47.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

47/2018 ZLC

01-03-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 196

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Sylvant, siltuximab, proszek do sporządzania roztworu do infuzji à 20 mg/ml, we wskazaniu: choroba Castlemana (ICD-10: D47.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: choroba Castlemana (ICD-10: D47.4) Podstawa prawna...

Zlecenie 46/2018

28-02-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 173

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 46 Sandostatin LAR, octreotide, ampułkostrzykawka à 30 mg, we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

46/2018 ZLC

28-02-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 183

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Sandostatin LAR, octreotide, ampułkostrzykawka à 30 mg, we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: oponiak mózgu z ekspresją receptorów...

Zlecenie 45/2018

21-02-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 210

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 45 Hydroxocobalamine, hydroxocobalamine acetate, roztwór do wstrzykiwań, ampułka à 1 mg/ml oraz 10 mg/2 ml, we wskazaniach: acyduria metylomalonowa z wrażliwością na kobalaminę, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, hiperhomocysteinemia związana z deficytem...

45/2018 ZLC

21-02-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 240

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Hydroxocobalamine, hydroxocobalamine acetate, roztwór do wstrzykiwań, ampułka à 1 mg/ml oraz 10 mg/2 ml, we wskazaniach: acyduria metylomalonowa z wrażliwością na kobalaminę, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, hiperhomocysteinemia związana z...

Zlecenie 44/2018

15-02-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 331

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 44 Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, EAN: 5909991220501; Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 10...

44/2018 ZLC

15-02-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 336

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 4 ml, EAN: 5909991220501; Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol....

Zlecenie 43/2018

15-02-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 312

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 43 Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane à 40 mg we wskazaniu: rak odbytnicy (ICD-10: C20) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

43/2018 ZLC

15-02-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 317

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane à 40 mg we wskazaniu: rak odbytnicy (ICD-10: C20) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: rak odbytnicy (ICD-10: C20) Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f...

Zlecenie 42/2018

15-02-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 310

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 42 Dinutuximab beta EUSA, dinutuximab beta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 4,5 mg/ml we wskazaniu: nerwiak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47.9) u pacjentów pediatrycznych z wysokim ryzykiem wznowy choroby...

42/2018 ZLC

15-02-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 317

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Dinutuximab beta EUSA, dinutuximab beta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 4,5 mg/ml we wskazaniu: nerwiak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47.9) u pacjentów pediatrycznych z wysokim ryzykiem wznowy...