LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 207/2017

29-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 96

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 207 Ogólnopolsi program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)

207/2017 ZLC

29-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 182

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ogólnopolsi program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) Wskazanie: profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48...

Zlecenie 206/2017

29-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 94

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 206 Program polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry

206/2017 ZLC

29-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 151

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Program polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry Wskazanie: profilaktyka nowotworów skóry Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św. Znak pisma zlecającego, sygnatura...

Zlecenie 205/2017

29-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 95

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 205 Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych

205/2017 ZLC

29-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 142

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych Wskazanie: profilaktyka złamań osteoporotycznych Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: FZR.9084.47.2017.JI; 06.11.2017 Zlecenie dotyczy: zaopiniowania programu

Zlecenie 204/2017

20-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 151

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 204 Rydapt, midostauryna, kapsułka miękka à 25 mg we wskazaniu: ostra białaczka mieloblastyczna NPM1 , FLT3 (ICD10: C92.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

204/2017 ZLC

20-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 215

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Rydapt, midostauryna, kapsułka miękka à 25 mg we wskazaniu: ostra białaczka mieloblastyczna NPM1 , FLT3 (ICD10: C92.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: ostra białaczka mieloblastyczna NPM1 ,...

Zlecenie 203/2017

20-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 148

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 203 Afinitor, everolimus, tabletki à 10 mg we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

203/2017 ZLC

20-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 209

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Afinitor, everolimus, tabletki à 10 mg we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9) Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47...

Zlecenie 202/2017

15-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 154

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 202 Przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie 1) skuteczności klinicznej i praktycznej, 2) bezpieczeństwa stosowania, 3) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, 4) efektywności kosztowej wnioskowanej terapii,...

202/2017 ZLC

15-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 258

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie 1) skuteczności klinicznej i praktycznej, 2) bezpieczeństwa stosowania, 3) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, 4) efektywności kosztowej wnioskowanej...

Zlecenie 201/2017

13-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 161

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 201 1. Relaksacyjna szyna zgryzowa; 2. Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat; 3. Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach; Proteza całkowita dolna...

201/2017 ZLC

13-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 229

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: 1. Relaksacyjna szyna zgryzowa; 2. Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat; 3. Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach; Proteza całkowita...

Zlecenie 200/2017

08-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 184

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 200 Ocena zasadności zmiany technologii medycznej, dotyczącej badań diagnostycznych TK i RM, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

200/2017 ZLC

08-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 300

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ocena zasadności zmiany technologii medycznej, dotyczącej badań diagnostycznych TK i RM, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Wskazanie: diagnostyka Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św. Znak pisma zlecającego,...

Zlecenie 199/2017

08-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 175

Lp. Zlecenie MZ AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ 199 Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej: "Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców, opiekuna fakytycznego lub przedstawiciela ustawowego dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako świadczenia...

199/2017 ZLC

08-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 272

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej: "Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców, opiekuna fakytycznego lub przedstawiciela ustawowego dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia", jako...

Zlecenie 198/2017

08-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 174

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 198 Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż...

198/2017 ZLC

08-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 279

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych...

Zlecenie 197/2017

08-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 164

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 197 Przygotowanie materiałów analitycznych w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone...

197/2017 ZLC

08-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 300

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie materiałów analitycznych w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż...

Zlecenie 196/2017

05-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 197

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 196 Salbetan, betamethasoni dipropionas acidum salicylicum, roztwór na skórę, (0,64 mg 20 mg)/ g, 1 butelka 50 ml, kod EAN 5909991254988; Salbetan, betamethasoni dipropionas ...

196/2017 ZLC

05-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 327

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Salbetan, betamethasoni dipropionas acidum salicylicum, roztwór na skórę, (0,64 mg 20 mg)/ g, 1 butelka 50 ml, kod EAN 5909991254988; Salbetan, betamethasoni dipropionas ...

Zlecenie 195/2017

05-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 204

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 195 Petnidan Saft, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Petinimid, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Zarontin, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml, we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości) ...

195/2017 ZLC

05-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 292

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Petnidan Saft, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Petinimid, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Zarontin, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml, we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami...

Zlecenie 194/2017

05-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 210

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 194 Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych

194/2017 ZLC

05-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 344

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych Wskazanie: profilaktyka raka szyjki macicy Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1...

Zlecenie 193/2017

05-12-2017 | Zlecenia 2017 | Popularność: 177

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 193 Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata...

193/2017 ZLC

05-12-2017 | Materiały 2017 | Popularność: 275

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na...