2018

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących kompleksowe zabiegi trzustki.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących przezskórne interwencje w zakresie serca.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie zaburzeń rytmu serca.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

2017

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie złamań i zwichnięć

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi endoprotezoplastyki

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zachowawcze leczenie szpitalne dzieci;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – perinatalna opieka paliatywna;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi endowaskularne.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – przetoczenie limfocytów dawcy;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – pobranie nerki od dawcy żywego;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych – przeszczepienie komórek przytarczyc;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi endowaskularne;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – leczenie gruźlicy, leczenie mykobakterioz;

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 29 maja 2017)

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych (z dnia 29 maja 2017)

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (z dnia 7 kietnia 2017)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie amulatoryjna opieka specjalistyczna - rezonans magnetyczny (z dnia 27 marca 2017)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie amulatoryjna opieka specjalistyczna - tomografia komputerowa (z dnia 27 marca 2017)


2016

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – żywienie dojelitowe (z dnia 30 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne (z dnia 30 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – elektrofizjologia (z dnia 30 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła (z dnia 29 grudnia 2016)nych w zakresie leczenie szpitalne – zabiegi jamy ustnej, krtani, gardła (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – choroby układu krążenia (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – sztuczne komory serca (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – udary mózgu (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – choroby układu nerwowego (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne (z dnia 29 grudnia 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – (z dnia 30 listopada 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne – wentylacja mechaniczna (z dnia 13 września 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rozdzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – endoprotezy (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – opieka-paliatywna i hospicyjna (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – okulistyka (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – stereotaksja (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – hemodializa (z dnia 29 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych (z dnia 22 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – wszczepialne protezy słuchu (z dnia 21 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – chirurgiczne leczenie otyłości (z dnia 21 czerwca 2016)

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – protonoterapia

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – PET

Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych – MR


2015

Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Taryfa świadczeń gwarantowanych w zakresie - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Taryfa świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna".

Taryfa świadczeń z rodzaju „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej".