Postępowania Taryfikacyjne

W celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych Agencja zwraca się do świadczeniodawców z wnioskiem o udostępnienie danych na podstawie art. 31 lc. ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Wykaz postępowań mających na celu wybór świadczeniodawców, do których skierowany zostanie  wniosek o nieodpłatne udostępnienie danych w celu ustalenia taryfy świadczeń.

2020

Nr
Nazwa
Status
 53 Leczenie szpitalne_WB2019  w toku
 52  Choroby żeńskiego układu rozrodczego  zakończone