Umowy o dzieło, zlecenie.

2017

Numer/Data ogłoszenia
Treść
Termin składania ofert
15.11.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące usług archiwizacji:

Zapytania ofertowe, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

21.11.2017
18.10.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące usług prawnych:

Zapytania ofertowe, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

30.10.2017
godz.12:00
20.09.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące usług archiwizacji:

Zapytania ofertowe, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

29.09.2017
08.09.2017 Zapytanie ofertowe dotyczące usług archiwizacji:

Zapytania ofertowe, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

14.09.2017