Zamówienia publiczne

2019

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok - do pobrania


Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2019
12.02.2019
Dostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem oraz komputerów stacjonarnych z dodatkowym wyposażeniem w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019” sprawa : 1/2019 15.03.2019
03/2019
07.03.2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprawa : 3/2019 14.03.2019
15.03.2019
05/2019
22.03.2019
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprawa : 5/2019 25.03.2019
02/2019
05.04.2019
Dostawa oprogramowania biurowego w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w oprogramowanie IT na rok 2019” sprawa : 2/2019 12.04.2019
06/2019
24.05.2019
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe oraz pośrednictwo wizowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprawa : 6/2019 31.05.2019
08/2019
22.07.2019
OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp pn.: Zapewnienie sal szkoleniowych, pokoi hotelowych oraz wyżywienia na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, w związku z realizowanym przez Zamawiającego, projektem finansowanym z funduszy europejskich: pt. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” - sprawa: 8/2019 29.07.2019
09/2019
02.08.2019
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – sprawa: 9/2019 09.08.2019
10/2019
30.10.2019
Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019” 29.12.2019
16.12.2019

Archiwum 2018

Archiwum 2017