Zamówienia publiczne

2018

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok - do pobrania
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
04/2018
01.03.2018
Dostawa dysków, pamięci RAM, przełączników sieciowych oraz oprogramowania biurowego – sprawa 04/2018
1. Ogłoszenie BZP – dodano: 01.03.2018 r.
2. SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
3. Załącznik nr 2.1-2.4 do SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
4. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
5. Załącznik nr 3.2 do SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
6. Załącznik nr 3.3 do SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
7. Załącznik nr 3.4 do SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
8. Odpowiedzi na pytania – dodano: 05.03.2018 r.
9. Odpowiedzi na pytania cz. II – dodano: 06.03.2018 r.
10. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 12.03.2018 r.
11. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Grupa kapitałowa) – dodano: 12.03.2018 r.
12. Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 2 – dodano: 14.03.2018 r.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 30.03.2018 r.
14. Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 1 – dodano: 18.04.2018 r.
09.03.2018
03/2018
01.03.2018
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – 2 – sprawa 03/2018
1. Ogłoszenie BZP – dodano: 01.03.2018 r.
2. SIWZ – dodano: 01.03.2018 r.
3. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 14.03.2018 r.
4. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Grupa kapitałowa) – dodano: 14.03.2018 r.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 30.03.2018 r.
6. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 12.04.2018 r.
13.03.2018
02/2018
16.02.2018
Usługa kompleksowej organizacji międzynarodowej 34 konferencji Patient Classification System International – sprawa nr 02/2018
1. Ogłoszenie BZP – dodano: 16.02.2018 r.
2. SIWZ – dodano: 16.02.2018 r.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – dodano: 16.02.2018 r.
4. Załącznik nr 6 do SIWZ – dodano: 16.02.2018 r.
5. Odpowiedzi na pytania – dodano: 23.02.2018 r.
6. Odpowiedzi na pytania cz. 2 – dodano: 23.02.2018 r.
7. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 28.02.2018 r.
8. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Grupa kapitałowa) – dodano: 28.02.2018 r.
9. Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano: 30.04.2018 r.
27.02.2018
01/2018
24.01.2018
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia typu Firewall - sprawa nr 01/2018
1. Ogłoszenie o dialogu technicznym – dodano: 24.01.2018 r.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym – dodano: 24.01.2018 r.
3. Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w AOTMiT – dodano: 24.01.2018 r.
Termin składania wniosków do 06.02.2018 r. do godziny 14:00.
4. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego – dodano: 14.03.2018 r.
-
03/2017
23.01.2018
Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa nr 03/2017
1. Ogłoszenie BZP – dodano: 23.01.2018 r.
2. SIWZ – dodano: 23.01.2018 r.
3. Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – dodano: 29.01.2018 r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodano: 29.01.2018 r.
5. Modyfikacja SIWZ/Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – dodano: 31.01.2018 r.
6. Nowy załącznik nr 1 do SIWZ – dodano: 31.01.2018 r.
7. Nowy załącznik nr 2 do SIWZ – dodano: 31.01.2018 r.
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodano: 31.01.2018 r.
9. Odpowiedzi na pytania – dodano: 31.01.2018 r.
10. Modyfikacja SIWZ - dodano: 01.02.2018 r.
11. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 12.02.2018 r.
12. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Grupa kapitałowa) – dodano: 12.02.2018 r.
13. Informacja o unieważnieniu postępowania – dodano: 21.02.2018 r.
01.02.2018
06.02.2018
08.02.2018
02/2017
19.01.2018
Dostawa komputerów stacjonarnych, zasilaczy awaryjnych oraz oprogramowania biurowego – sprawa nr 02/2017
1. Ogłoszenie DzUUE – dodano: 19.01.2018 r.
2. SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
3. Załącznik nr 2.1-2.3 do SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
5. Załącznik nr 4.1 do SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
6. Załącznik nr 4.2 do SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
7. Załącznik nr 4.3 do SIWZ – dodano: 19.01.2018 r.
8. Odpowiedzi na pytania / Modyfikacja SIWZ – dodano: 12.02.2018 r.
9. Nowy załącznik nr 4.1 do SIWZ zmiana z dnia 12.02.2018r.–dodano: 12.02.2018 r.
10. Informacja z otwarcia ofert – dodano: 01.03.2018 r.
11. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Grupa kapitałowa) – dodano: 01.03.2018 r.
12. Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 1 - dodano: 16.03.2018 r.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dodano: 30.03.2018 r.
14. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2 – dodano: 18.04.2018 r.
15. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2 - dodano: 27.04.2018 r.
16. Załącznik nr 1 do informacji o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2 - dodano: 27.04.2018 r.
01.03.2018

 


Archiwum 2017

Archiwum 2016

Archiwum 2015

Archiwum 2014

Archiwum 2013

Archiwum 2012

Archiwum 2011

Archiwum 2010

Archiwum 2009

Archiwum 2008