Na podstawie art. 48aa ust. 9 ustawy o świadczeniach (Dz. U. z 2019 r., poz.1373.) Agencja utworzyła repozytorium programów polityki zdrowotnej, w ramach którego publikowane są raporty analityczne, opinie Rady Przejrzystości oraz Rekomendacje Prezesa Agencji. W repozytorium dostępne są także opinie dla poszczególnych PPZ, wydawane zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach.