LOADING
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
http://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 235/2018

21-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2154

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 235 Mozobil, plerixafor, fiolki à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

235/2018 ZLC

21-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4484

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Mozobil, plerixafor, fiolki à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.5) Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f...

Zlecenie 234/2018

21-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2026

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 234 Defitelio, defibrotide, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 80 mg/ml, we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

234/2018 ZLC

21-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4294

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Defitelio, defibrotide, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji à 80 mg/ml, we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD-10: C47) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych Wskazanie: zwojak zarodkowy współczulny (ICD-10:...

Zlecenie 233/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2007

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 233 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

233/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4652

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 232/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1977

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 232 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

232/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4421

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 231/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1971

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 231 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

231/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4462

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 230/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2117

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 230 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

230/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4482

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 229/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1970

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 229 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

229/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4442

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 228/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1992

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 228 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

228/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4480

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 227/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1962

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 227 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

227/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4429

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 226/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2006

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 226 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

226/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4500

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 225/2018

18-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 1953

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 225 Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez...

225/2018 ZLC

18-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4422

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi...

Zlecenie 224/2018

17-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2067

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 224 Przygotowanie opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator, jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF), w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu...

224/2018 ZLC

17-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4855

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator, jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF), w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie...

Zlecenie 223/2018

13-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2176

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 223 Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 20 ml, EAN: 5909990035922; Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 100 ml, EAN: 5909990035946, w...

223/2018 ZLC

13-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 5201

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 20 ml, EAN: 5909990035922; Erbitux (cetuximabum), roztwór do infuzji, 5 mg/ml 1 fiol. à 100 ml, EAN: 5909990035946,...

Zlecenie 222/2018

12-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2016

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 222 Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa"

222/2018 ZLC

12-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4544

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa" Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do...

Zlecenie 221/2018

10-12-2018 | Zlecenia 2018 | Popularność: 2017

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 221 Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi"

221/2018 ZLC

10-12-2018 | Materiały 2018 | Popularność: 4240

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi" Wskazanie:   Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św. Znak pisma zlecającego, sygnatura i...