Plan finansowy Agencji

 

Rok
Plan finansowy
plik
2019 Ostateczny plan finansowy na 2019 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019 Pierwotny plan finansowy na 2019 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018 Ostateczny plan finansowy na 2018 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018 Pierwotny plan finansowy na 2018 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017 Ostateczny plan finansowy na 2017 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017 Pierwotny plan finansowy na 2016 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2016 Plan finansowy na 2016 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2015 Plan finansowy na 2015 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2014 Plan finansowy na 2014 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych

2013 Plan finansowy na 2013 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych 


Informacja o aktywach trwałych Agencji

 

Rok
Informacja o aktywach trwałych netto Agencji
plik
2018 Informacja o aktywach trwałych netto za 2018 r.

2017 Informacja o aktywach trwałych netto za 2017 r.

2016 Informacja o aktywach trwałych netto za 2016 r.