Kierownictwo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.)

Dyrektor Biura Prezesa – Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych – p.o. Joanna Parkitna
Dyrektor Wydziału Taryfikacji – Gabriela Sujkowska
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dominik Dziurda
Dyrektor Biura Kadr – Krzysztof Bąk
Dyrektor Biura Prawnego – Ewa Warmińska-Friberg
Dyrektor Biura Księgowości – p.o. Bartłomiej Tyszka
Dyrektor Wydziału Informatyki – Tomasz Belka

struktura AOTM