Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2019
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Fizjoterapia dla mieszkańców gminy Kamieńsk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 75 r.ż. z Miasta Krakowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Mam apetyt na zdrowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Profilaktyka wtórna dla osób po udarze w województwie śląskim – diagnostyka migotania przedsionków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF