Poniżej zamieszczono wydane przez Prezesa Agencji opinie w sprawie nadesłanych samorządowych programów zdrowotnych/programów polityki zdrowotnej. Celem publikowania opinii jest przekazanie Państwu dalszych wskazówek, jak poprawnie konstruować programy polityki zdrowotnej oraz jak do podejmowanych działań odnoszą się dowody naukowe w zakresie ocenianych problemów zdrowotnych (czyli zagadnień, których dotyczą programy).
Rok 2019
LP.
Nazwa programu zdrowotnego
Pliki do pobrania
1 „Regionalny program zdrowotny zapobiegania i wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
2 „Fizjoterapia dla mieszkańców gminy Kamieńsk” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
3 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 75 r.ż. z Miasta Krakowa” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
4 Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory Ikona załącznika pdfOpinia PDF
5 Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska Ikona załącznika pdfOpinia PDF
6 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
7 „Mam apetyt na zdrowie” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
8 „Antybakteryjna redukcja ryzyka próchnicy zębów stałych u dzieci” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
9 „Profilaktyka wtórna dla osób po udarze w województwie śląskim – diagnostyka migotania przedsionków” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
10 „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
11 „Wczesne wykrywanie wad wzroku wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy Wieluń na lata 2020-2023” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
12 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
13 „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Walce na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
14 „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
15 „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Nowe Miasto na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
16 „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
17 „Program profilaktyki chorób piersi i gruczołu sutkowego u kobiet zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
18 „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
19 EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego – Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
20 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
21 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
22 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Bieliny na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
23 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w mieście Leszcznie w 2020” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
24 „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Cekcyn na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
25 „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
26 „Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. »Zdrowy Przedszkolak« na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
27 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
28 „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
29 „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
30 EFS: „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
31 „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców gminy Nowogard w latach 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
32 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi dla mieszkanek Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
33 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
34 „Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
35 „Program polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
36 „Program polityki zdrowotnej dla seniorów z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2020- 2021 «Koperta życia - twoje zdrowie, twoje życie»” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
37 EFS: „Program prewencji u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca małych naczyń w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
38 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
39 „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020-2024” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
40 „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” Ikona załącznika pdfOpinia PDF
41 „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021” Ikona załącznika pdfOpinia PDF