2018

2018.01.15 raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

2017

2017.01.10 Projekty Taryf świadczeń: wybrane świadczenia szpitalne z zakresu transplantologii, okulistyki i chorób naczyń

2017.02.15 Projekty Taryf świadczeń: pobranie nerki od dawcy żywego i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

2017.03.23 Projekty Taryf świadczeń: przeszczepienie komórek przytarczyc

2017.04.18 Projekty Taryf świadczeń: badanie antygenów zgodności tkankowej, pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy

2017.05.12 Projekty Taryf świadczeń: perinatalna opieka paliatywna

2017.05.26 Projekty Taryf świadczeń: gruźlica wielolekooporna

2017.05.29 Projekty Taryf świadczeń: hemofilia

2017.06.12 Projekty Taryf świadczeń: zachowawcze leczenie szpitalne dzieci

2017.06.19 Projekty Taryf świadczeń: zabiegi endowaskularne (JGP: Q01, Q41-Q45), świadczenia w ZOL/ZPO

2017.10.17 Raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń: ortopedia

2016

2016.12.05 Projekty Taryf świadczeń: wybrane świadczenia szpitalne z zakresu kardiologii, ortopedii i położnictwa, żywienie dojelitowe noworodków, warianty mechanicznego wspomagania serca sztucznymi komorami

2016.06.30 Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2016.10.21 Projekty Taryf świadczeń: badania rezonansu magnetycznego, badania tomografii komputerowej oraz C13 – średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.

2016.11.04 Projekty Taryf świadczeń: leczenie chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej, leczenie udarów, leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy

2016.04.29 Projekty taryf wybranych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych

2016.09.23 Projekty Taryf świadczeń: Dializa otrzewnowa oraz F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy

2016.06.10 Projekty taryf świadczeń z rodzaju: PSY, OPH i PODD

2016.06.06 Projekty taryf wybranych świadczeń z zakresu kardiologii zachowawczej