Raporty Taryfikacyjne

2018

Data publikacji
Nr raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
Termin składania uwag
Formularz uwag
Uwagi do raportu
Stanowisko RdsT
Obwieszczenia
2018.01.15 3/2018 kompleksowe zabiegi trzustki (JGP: G31) 2018.01.22      
2018.01.15 2/2018 przezskórne interwencje w zakresie serca (JGP: E21–E22) 2018.01.22      
2018.01.15 1/2018; diagnostyka oraz leczenie zaburzeń rytmu serca (JGP: E43–E48) 2018.01.22      

 

2017

Numer/Data raportu
Zakres taryfikowanych świadczeń
20/2017
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu> 17 r.ż. (JGP: H85E–H85F)


19/2017
Zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich (JGP: H81–H84)

18/2017
Leczenie złamań i zwichnięć (JGP: H60–H67)

17/2017
Zabiegi endoprotezoplastyki (JGP: H01, H03, H09–H12)

16/2017
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

15/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q01, Q41-Q45)

14/2017
Leczenie dzieci (JGP sekcji P: Choroby dzieci)

13/2017
Leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych

12/2017
Leczenie długoterminowe gruźlicy wielolekoopornej

11/2017
Perinatalna opieka paliatywna

10/2017
Badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu dawców komórek krwiotwórczych albo żywych dawców wątroby lub nerki

9/2017
Pobranie i przetoczenie limfocytów dawcy

8/2017
Przeszczepienie komórek przytarczyc

7/2017
Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

6/2017
Pobranie nerki od dawcy żywego

5/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q47)

4/2017
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q46)

3/2017
Zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych (JGP: Q31–Q33)

2/2017
Leczenie zaćmy (JGP: B18, B19)

1/2017
Przeszczepienie płuca

2016

Numer/Data raportu
Treść raportu
42/2016
Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami

41/2016
Żywienie dojelitowe noworodków i wcześniaków

40/2016
Amputacje kończyn (JGP: H72–H74)

39/2016
Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci (JGP: H92)

38/2016
Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu krążenia (JGP: E50, E51, E55, E59, E71, E72, E7–E88)

37/2016
Zabiegi z zakresu elektrofizjologii serca (JGP: E31–E33, E37)

36/2016
Świadczenia związane z ciążą i porodem (JGP: N01–N13)

35/2016
Zabiegi artroskopowe finansowane w ramach (JGP: H21–H23)

34/2016
Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy finansowane w ramach (JGP: J34)

33/2016
Leczenie udarów (JGP: A48–A51)

32/2016
Leczenie chorób układu nerwowego za pomocą wszczepialnych urządzeń do stymulacji elektrycznej (JGP: A03, A04)

31/2016
Świadczenia rezonansu magnetycznego

30/2016
Świadczenia tomografii komputerowej

29/2016
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. (C13)

28/2016
Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy (JGP: F12)

27/2016
Dializa otrzewnowa

26/2016
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

25/2016
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

24/2016
Opieka paliatywna i hospicyjna

23/2016
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

22/2016
Wybrane świadczenia z zakresu kardiologii zachowawczej (JGP: E52–E54, E56-E57, E61-E62, E73, E77)

21/2016
Kompleksowa opieka nad pacjentami po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

20/2016
Kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego

19/2016
Zabiegi z wykonaniem witrektomii (JGP: B16, B17)

18/2016
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego (JGP: H05–H08)

17/2016
Endoprotezoplastyka biodra (JGP: H02, H04-H08)

16/2016
Wszczepienie/wymiana kardiowertera defibrylatora jedno-/dwujamowego lub CRT-D (JGP: E34, E35)
15/2016
Wybrane świadczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz leczenia ostrych zespołów wieńcowych (JGP: E10-E20, E23-E27)

14/2016
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q45)

13/2016
Zabiegi endowaskularne (JGP: Q42-Q44)

12/2016
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty (JGP: Q01)

11/2016
Hemodializa

10/2016
Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)

9/2016
Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)

8/2016
Duże zabiegi w dolnej części układu rozrodczego (JGP: M02) i zabiegi w nietrzymaniu moczu (JGP: M05)

7/2016
Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu (JGP: C05-C07)

6/2016
Odbarczenie kanału kręgowego (JGP: A22)

5/2016
Podanie melphalanum do tętnicy ocznej w siatkówczaku

4/2016
Usunięcie zaćmy niepowikłanej lub powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki (JGP: B18 i B19)

3/2016
Operacje bariatryczne

2/2016
MR: badanie innej okolicy anatomicznej

1/2016
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)