Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcetris, brentuximab vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,ampułka á 50 mg

Wskazanie:

agresywny chłoniak z obwodowych limfocytów T CD30 (ICD-10: C84.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1561.2020.1.AK; 10.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.71.2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

go to zlecenie