Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
001 Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczena żywieniowego dostępnego w aptece na receptę, stosowanego w fenyloketonurii(art. 15 ust. ref.) AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ