Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczena żywieniowego dostępnego w aptece na receptę, stosowanego w fenyloketonurii

Podstawa prawna zlecenia MZ:
art.15 ust.ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-39/KKU/12; 248; 16.01.2012 

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości odnośnie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczena żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 Opinia Rady Konsultacyjnej 1/2012 do zlecenia 001/2012


go to zlecenie