Zamówienia publiczne

2020

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zamówień publicznych PDF
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok - do pobrania


tr>
Numer/Data publikacji
Treść
Termin składania ofert
01/2020
30.03.2020
"Dostawa oprogramowania biurowego" sprawa : 1/2020 06.04.2020 08.04.2020
02/2020
15.05.2020
"Dialog techniczny ws. zamówienia publicznego pn.: System Monitorowania Kosztów Leczenia („SMoKL”)" sprawa : 2/2020  21.05.2020
03/2020
15.07.2020
"Świadczenie przez Wykonawcę usługi wydawania i dystrybucji czasopisma (kwartalnik) naukowego w dziedzinie medycyny. " sprawa : 3/2020  22.07.2020
do godziny 12:00
05/2020
03.08.2020
"Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny technologii Medycznych i taryfikacji ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących. " sprawa : 5/2020  10.08.2020
do godziny 12:00

12.08.2020

do godziny 12:00

17.08.2020
do godziny 12:00

04/2020
04.08.2020
"Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji." sprawa : 4/2020  11.08.2020
do godziny 12:00
06/2020
12.11.2020
"Dialog techniczny - Projekt KOMPAS."  16.11.2020
07/2020
27.11.2020
"System Monitorowania Kosztów Leczenia - prośba o wycenę"  11.12.2020
08/2020
17.12.2020
"Usługi dostępu dla pracowników AOTMiT do specjalistycznych baz informacji"  22.12.2020
do godziny 18:00
09/2020
28.12.2020
"Realizacja badania ilościowego preferencji pacjentów – projekt KOMPAS"  31.12.2020
do godziny 16:00

 


Archiwum