Plan finansowy Agencji

Rok
Plan finansowy
plik
2021 Pierwotny plan finansowy na 2021 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2020 Ostateczny plan finansowy na 2020 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2020 Pierwotny plan finansowy na 2020 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019 Ostateczny plan finansowy na 2019 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019 Pierwotny plan finansowy na 2019 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018 Ostateczny plan finansowy na 2018 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2018 Pierwotny plan finansowy na 2018 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017 Ostateczny plan finansowy na 2017 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2017 Pierwotny plan finansowy na 2016 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2016 Plan finansowy na 2016 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2015 Plan finansowy na 2015 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2014 Plan finansowy na 2014 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych

2013 Plan finansowy na 2013 rok. Agencji Oceny Technologii Medycznych 


Informacja o aktywach trwałych Agencji

 

Rok
Informacja o aktywach trwałych netto Agencji
plik
2020 Informacja o aktywach trwałych netto za 2020 r.

2019 Informacja o aktywach trwałych netto za 2019 r.

2018 Informacja o aktywach trwałych netto za 2018 r.

2017 Informacja o aktywach trwałych netto za 2017 r.

2016 Informacja o aktywach trwałych netto za 2016 r.

 


Informacja o sprawozdaniach finansowych Agencji

 

Rok
Sprawozdania finansowe Agencji
plik
2020 Roczne sprawozdanie finansowe Agencji za 2020 r.

2019 Roczne sprawozdanie finansowe Agencji za 2019 r.

2018 Roczne sprawozdanie finansowe Agencji za 2018 r.

2017 Roczne sprawozdanie finansowe Agencji za 2017 r.

2016 Roczne sprawozdanie finansowe Agencji za 2016 r..