Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej


Lp. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej plik
12 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2021

11 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2020

10 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2019

9 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2018

8 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2017

7 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2016

6 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTMiT za rok 2015

5 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTM za rok 2014

4 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTM za rok 2013

3 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTM za rok 2012

2 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTM za rok 2011

1 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej AOTM za rok 2010