LOADING
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 72/2022

18-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 3

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 72 Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej z zastosowaniem systemu TriClip, jako świadczenia gwarantowanego

72/2022 ZLC

18-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 44

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej z zastosowaniem systemu TriClip, jako świadczenia gwarantowanego Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o...

Zlecenie 71/2022

16-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 16

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 71 Impavido, miltefosinum, kapsułki 50mg

71/2022 ZLC

16-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 56

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Impavido, miltefosinum, kapsułki 50mg Wskazanie: leiszmanioza trzewna (ICD-10: B55.0) w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data...

Zlecenie 70/2022

16-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 17

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 70 Cabazitaxel Ever Pharma, cabazitaxelum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiolka 6 ml, kod GTIN: 05909991452735, Cabazitaxel Ever Pharma, cabazitaxelum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,...

70/2022 ZLC

16-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 73

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Cabazitaxel Ever Pharma, cabazitaxelum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiolka 6 ml, kod GTIN: 05909991452735, Cabazitaxel Ever Pharma, cabazitaxelum, Koncentrat do sporządzania roztworu do...

Zlecenie 69/2022

16-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 17

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 69 Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor), jako świadczenia gwarantowanego

69/2022 ZLC

16-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 63

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor), jako świadczenia gwarantowanego Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c...

Zlecenie 68/2022

12-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 28

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 68 Fintepla, fenfluraminum, roztwór doustny 2,2 mg/ml

68/2022 ZLC

12-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 113

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Fintepla, fenfluraminum, roztwór doustny 2,2 mg/ml Wskazanie: padaczka, padaczka lekooporna Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: PLD.45340.1895.2022.3.AB; 09.08.2022 Zlecenie dotyczy: zbadania zasadności wydawania...

Zlecenie 67/2022

05-08-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 71

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 67 Renastep, roztwór doustny

67/2022 ZLC

05-08-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 187

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Renastep, roztwór doustny Wskazanie: przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: PLD.45341.852.2022.1.KB; 01.08.2022 Zlecenie dotyczy: zbadania zasadności wydawania...

Zlecenie 66/2022

29-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 106

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 66 Przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzania do świadczeń finansowanych ze środków budżetu powierzonego, udzielanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poniższych świadczeń: 1. Badania biochemiczne i immunochemiczne: 1) antyTPO (przeciwciała przeciw...

66/2022 ZLC

29-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 344

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzania do świadczeń finansowanych ze środków budżetu powierzonego, udzielanych na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poniższych świadczeń:1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:1) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie...

Zlecenie 65/2022

28-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 101

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 65 Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Operacja stożka rogówki metodą cross-linking, jako świadczenia gwarantowanego

65/2022 ZLC

28-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 288

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Operacja stożka rogówki metodą cross-linking, jako świadczenia gwarantowanego Wskazanie: Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św. Znak pisma zlecającego, sygnatura...

Zlecenie 64/2022

26-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 104

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 64 Vivitrol, Naltrexone for extended-release injectable suspension, zawiesina do wstrzykiwań 380 mg

64/2022 ZLC

26-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 309

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Vivitrol, Naltrexone for extended-release injectable suspension, zawiesina do wstrzykiwań 380 mg Wskazanie: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10), w tym zespół uzależnienia Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust....

Zlecenie 63/2022

21-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 129

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 63 Inovelon, rufinamidum, tabletki / roztwór doustny

63/2022 ZLC

21-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 390

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Inovelon, rufinamidum, tabletki / roztwór doustny Wskazanie: padaczka lekooporna;zespół Lennoxa - Gastauta; zespół Westa; zespół Rasmussena. Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia...

60/2022 ZLC

12-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 335

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej etanercept we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82. Wskazanie: we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w...

61/2022 ZLC

12-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 520

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550042, Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550059,...

Zlecenie 62/2022

12-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 156

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 62 Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013581 Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013536

62/2022 ZLC

12-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 521

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 20 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013581 Kerendia, finerenonum, Tabletki powlekane, 10 mg, 14, tabl., kod GTIN: 04057598013536 Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego Podstawa...

Zlecenie 61/2022

12-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 149

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 61 Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 10 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550042, Trepulmix, treprostinilum, Roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod GTIN: 05407008550059, Trepulmix,...

Zlecenie 60/2022

12-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 104

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 60 Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej etanercept we wskazaniu pozarejestracyjnym do stosowania w postaci obwodowej SpA w programie lekowym B.82.

Zlecenie 59/2022

07-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 785

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 59 Dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia 26...

59/2022 ZLC

07-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 12294

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydanie rekomendacji, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym ustawą z dnia...

Zlecenie 58/2022

01-07-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 217

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 58 Przygotowanie opinii w zakresie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły, opracowanych przez zespół pediatryczny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Styczyńskiego...

58/2022 ZLC

01-07-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 591

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii w zakresie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły, opracowanych przez zespół pediatryczny pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana...