LOADING
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_1gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_2gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_3gk-is-89.png
https://bipold.aotm.gov.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.main.obrazek_4gk-is-89.png

Rada Przejrzystości

Rekomendacje

O Nas

Wytyczne HTA

Nowości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Poprzedni Następny Strona:

Zlecenie 37/2022

04-05-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 94

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 37 Ozurdex, Dexamethasonum, Implant do ciała szklistego w aplikatorze, 700 mcg, 1, implant, kod GTIN: 05909990796663

37/2022 ZLC

04-05-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 244

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ozurdex, Dexamethasonum, Implant do ciała szklistego w aplikatorze, 700 mcg, 1, implant, kod GTIN: 05909990796663 Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego Podstawa prawna zlecenia MZ: art....

Zlecenie 36/2022

26-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 125

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 36 Keytruda, pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126

36/2022 ZLC

26-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 375

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Keytruda, pembrolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126 Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego Podstawa prawna...

Zlecenie 35/2022

19-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 129

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 35 Ilaris, canacinumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1, fiol., kod EAN: 07613421054038

35/2022 ZLC

19-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 385

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ilaris, canacinumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1, fiol., kod EAN: 07613421054038 Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1...

Zlecenie 34/2022

15-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 163

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 34 MSUD Anamix Infant; MSUD Anamix Junior; MSUD Anamix Junior LQ; MSUD Gel; MSUD Cooler; MSUD Express; MSUD Lophlex LQ

34/2022 ZLC

15-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 407

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: MSUD Anamix Infant; MSUD Anamix Junior; MSUD Anamix Junior LQ; MSUD Gel; MSUD Cooler; MSUD Express; MSUD Lophlex LQ Wskazanie: choroba syropu klonowego; deficyt beta-ketotiolazy;deficyt hydrolazy 3-hydroksybutrylo-CoA Podstawa prawna zlecenia MZ: art....

Zlecenie 33/2022

07-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 204

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 33 Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej kwas walproinowy (oraz jego pochodne)

33/2022 ZLC

07-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 547

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej kwas walproinowy (oraz jego pochodne) Wskazanie: pacjenci w wieku 18 lat i powyżej z prawidłowo rozpoznaną migreną przewlekłą wg. obowiązujących kryteriów...

Zlecenie 32/2022

07-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 193

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 32 Betaquik, emulsja doustna

32/2022 ZLC

07-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 523

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Betaquik, emulsja doustna Wskazanie: deficyt transportera glukozy GLUT-1; padaczka lekooporna Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref. Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM: PLD.45341.367.2022.1.SG; 04.04.2022 Zlecenie dotyczy: zbadania zasadności wydawania...

Zlecenie 31/2022

07-04-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 181

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 31 Ocaliva, acidum obeticholicum, tabletki powlekane, 5 mg, 30, tabl., kod EAN: 00369516001063, Ocaliva, acidum obeticholicum, tabletki powlekane, 10 mg, 30, tabl., kod EAN: 00369516001070

31/2022 ZLC

07-04-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 487

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Ocaliva, acidum obeticholicum, tabletki powlekane, 5 mg, 30, tabl., kod EAN: 00369516001063, Ocaliva, acidum obeticholicum, tabletki powlekane, 10 mg, 30, tabl., kod EAN: 00369516001070 Wskazanie: we wskazaniu wynikającym ze złożonych...

Zlecenie 30/2022

29-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 203

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 30 Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej prednisolonum

30/2022 ZLC

29-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 647

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej prednisolonum Wskazanie: autoimmunizacyjne zapalenie wątroby u dzieci do 18 roku życia; autoimmunizacyjne zapalenie trzustki u dzieci do 18 roku życia; eozynofilowe...

Zlecenie 29/2022

24-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 274

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 29 Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 300 mg (150 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, kod EAN: 05909991341435; Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 200 mg...

29/2022 ZLC

24-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 754

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 300 mg (150 mg/ml), 2, amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, kod EAN: 05909991341435; Dupixent, dupilumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 200...

Zlecenie 28/2022

22-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 323

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 28 Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 840 mg, 1, fiol. 14 ml, kod EAN: 07613326025546; Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1, fiol....

28/2022 ZLC

22-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 906

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 840 mg, 1, fiol. 14 ml, kod EAN: 07613326025546; Tecentriq, Atezolizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg, 1,...

Zlecenie 27/2022

22-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 293

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 27 Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031318, Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031325

27/2022 ZLC

22-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 732

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031318, Lynparza, Olaparibum, Tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod GTIN: 05000456031325 Wskazanie: w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym...

Zlecenie 26/2022

15-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 309

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 26 Tysabri, natalizumab, Roztwór do wstrzykiwań , 150 mg, 2, ampułkostrzykawka zawierająca 1 ml roztworu, kod EAN: 05713219560252

26/2022 ZLC

15-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 938

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Tysabri, natalizumab, Roztwór do wstrzykiwań , 150 mg, 2, ampułkostrzykawka zawierająca 1 ml roztworu, kod EAN: 05713219560252 Wskazanie: W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści...

Zlecenie 25/2022

15-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 270

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 25 Tysabri, natalizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1, fiol. 15 ml, kod EAN: 05909990084333

25/2022 ZLC

15-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 866

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Tysabri, natalizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20mg/ml, 1, fiol. 15 ml, kod EAN: 05909990084333 Wskazanie: W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego...

Zlecenie 24/2022

15-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 273

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 24 Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 4 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170825; Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 2 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170740

24/2022 ZLC

15-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 839

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 4 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170825; Olumiant, Baricitinibum, Tabletki powlekane, 2 mg, 35, tabl., kod EAN: 03837000170740 Wskazanie: w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym...

Zlecenie 23/2022

15-03-2022 | Zlecenia 2022 | Popularność: 284

Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ 23 Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane, 20 mg, 10, 1 blister, kod GTIN: 07350031443110; Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane, 20 mg, 15, 1 blister, kod GTIN: 07350031443127; Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane, 20...

23/2022 ZLC

15-03-2022 | Materiały 2022 | Popularność: 817

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane, 20 mg, 10, 1 blister, kod GTIN: 07350031443110; Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane, 20 mg, 15, 1 blister, kod GTIN: 07350031443127; Doptelet, Avatrombopag, tabletki powlekane,...