Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Analiza zasadności oraz wycena przedstawionych badań i procedur zgłoszonych przez realizatorów Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023

Wskazanie:

niepłodność

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.4010.10.2021.MG; 04.01.2022

Zlecenie dotyczy:

Analizy zasadności oraz wyceny przedstawionych badań i procedur zgłoszonych przez realizatorów Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023.

Raport Agencji:

pdfWS.4220.1.2022
(Dodano: 11.01.2024 r.)

pdfWT.5403.2.2022
(Dodano: 11.01.2024 r.)

hr

go to zlecenie