2021

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

  • Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dawniej Kwestionariusz osobowy) DOC
  • Podstawa prawna PDF

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
64/WT/21
2021-11-15
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole projektowym” w Wydziale Taryfikacji    
63/BK/21
2021-11-12
Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty w Biurze Kadr    
62/OT/21
2021-11-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych    
61/WS/21
2021-11-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów  
60/WS/21
2021-11-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Krakowie Lista kandydatów  
59/WS/21
2021-11-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Chełmie    
58/WS/21
2021-11-08
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów  
57/OT/21
2021-11-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  
56/WS/21
2021-11-03
Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
55/OT/21
2021-11-02
Kierownika Działu Chemioterapii w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów  
54/WT/21
2021-10-28
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w zespole ds. postępowań w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów  
53/WS/21
2021-10-18
Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
52/WS/21
2021-10-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów  
51/WS/21
2021-10-08
Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu "Farmaceuta" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
50/WT/21
2021-10-07
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole projektowym” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów  
49/WT/21
2021-10-05
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole ds. danych finansowo - księgowych ” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów  
48/WT/21
2021-10-04
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole projektowym” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
47/OT/21
2021-10-04
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
46/WS/21
2021-09-30
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
45/WS/21
2021-09-30
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
44/WS/21
2021-09-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Chełmie Lista kandydatów  
43/WS/21
2021-09-24
Głównego specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Chełmie   Wynik naboru
42/BP/21
2021-09-20
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/ Specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Biurze Prezesa Lista kandydatów  
41/BP/21
2021-09-20
Głównego Specjalisty / Konsultanta / Radcy Prawnego w Biurze Prezesa w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym Lista kandydatów Wynik naboru
40/WS/21
2021-09-17
Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
39/WS/21
2021-09-17
Głównego specjalisty / Konsultanta Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów  
38/WT/21
2021-09-14
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole ds. danych finansowo - księgowych ” w Wydziale Taryfikacji.   Wynik naboru
37/WS/21
2021-09-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu   Wynik naboru
36/BP/21
2021-09-03
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
35/WS/21
2021-09-03
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Krakowie   Wynik naboru
34/WS/21
2021-09-02
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
33/WT/21
2021-08-24
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole ds. danych finansowo - księgowych ” w Wydziale Taryfikacji.   Wynik naboru
32/WS/21
2021-08-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk Oceny Technologii Medyczny" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
31/BP/21
2021-07-30
Referenta/Starszego referenta/Młodszego specjalisty/ Specjalisty w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
30/BK/21
2021-07-30
Dyrektora Biura Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
29/BK/21
2021-07-30
Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
28/WS/21
2021-07-26
na 2 stanowiska Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
27/WS/21
2021-07-26
Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
26/WS/21
2021-07-26
Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
25/WS/21
2021-07-22
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
24/OT/21
2021-07-12
Kierownik Działu Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
23/OT/21
2021-07-12
Kierownik Działu Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
22/WS/21
2021-07-05
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego specjalisty o profilu „Analityk Oceny Technologii Medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu. Lista kandydatów Wynik naboru
21/WS/21
2021-07-02
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk HTA” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
20/WS/21
2021-06-30
Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie.   Wynik naboru
19/WT/21
2021-06-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu ,,Analityk w Zespole Projektowym" w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
18/WT/21
2021-06-09
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole projektowym” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
17/BP/21
2021-06-02
Głównego Specjalisty / Konsultanta / Radcy Prawnego w Biurze Prezesa w Dziale Administracyjno - Organizacyjnym   Wynik naboru
16/BP/21
2021-06-02
Specjalisty/ Starszego Specjalisty/ Głównego Specjalisty ds. projektów w Biurze Prezesa w Dziale Analiz i Funduszu Medycznego   Wynik naboru
15/WT/21
2021-06-02
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole projektowym” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
14/WT/21
2021-06-02
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk w zespole weryfikacji jakościowej” w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
13/WS/21
2021-06-01
Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
12/WS/21
2021-05-31
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
11/IT/21
2021-05-24
Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/ Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
10/WS/21
2021-04-30
Młodszego specjalisty/ Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
9/WS/21
2021-04-30
Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty o profilu „Inżynier danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
8/BP/21
2021-04-22
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
7/IT/21
2021-04-19
Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/ Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
6/WS/21
2021-04-08
Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
5/OT/21
2021-04-01
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
4/WS/21
2021-03-23
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
3/OT/21
2021-02-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
2/WS/21
2021-01-14
Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista o profilu „Analityk BI” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów Wynik naboru
1/WS/21
2021-01-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty o profilu ,,Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum

2020

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

  • Kwestionariusz osobowy DOC
  • Podstawa prawna PDF
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacje DOC

 

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
54/OT/20
2020-12-03
Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
53/WS/20
2020-12-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty o profilu ,,Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
52/WS/20
2020-11-18
Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista o profilu „Analityk BI” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Lista kandydatów Wynik naboru
51/WS/20
2020-11-09
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu ,,Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
50/WS/20
2020-11-02
Młodszy Specjalista/Specjalista o profilu „Analityk Oceny Technologii Medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu. Lista kandydatów Wynik naboru
49/OT/20
2020-10-29
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
48/IT/20
2020-10-26
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
47/WS/20
2020-10-12
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
46/WS/20
2020-10-05
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
45/IT/20
2020-09-30
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
44/OT/20
2020-09-25
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
43/IT/20
2020-09-23
Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/ Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
42/BK/20
2020-09-16
Dyrektor Wydziału Informatyki. Lista kandydatów Wynik naboru
41/WS/20
2020-09-14
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu ,,Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
40/BP/20
2020-09-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
39/WS/20
2020-09-11
Młodszego specjalisty/ Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
38/WT/20
2020-09-09
Specjalisty/Starszego Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
37/WS/20
2020-09-07
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk danych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
36/OT/20
2020-09-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
35/OT/20
2020-09-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
34/IT/20
2020-08-28
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
33/WS/20
2020-08-21
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu ,,Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
32/WS/20
2020-08-12
Konsultanta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
31/IT/20
2020-07-31
Starszego Referenta/Młodszego Specjalisty/ Specjalisty/ Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
30/WS/20
2020-07-21
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
29/WS/20
2020-07-21
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
28/WS/20
2020-07-20
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
27/OT/20
2020-07-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
26/BP/20
2020-07-10
Referenta/Starszego Referenta/Młodszego Specjalisty/Specjalisty do Działu Zamówień Publicznych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
25/BP/20
2020-07-06
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Prezesa.   Wynik naboru
24/BP/20
2020-07-06
2 stanowiska Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Biurze Prezesa. Lista kandydatów Wynik naboru
23/WS/20
2020-07-06
Młodszy specjalista/ Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” do Zespołu zamiejscowego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
22/OT/20
2020-07-06
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
21/IT/20
2020-07-02
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
20/WS/20
2020-06-18
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
19/IT/20
2020-06-10
Konsultanta w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
18/BP/20
2020-06-04
Referenta/Starszego referenta/Młodszego asystenta Wydziału Lista kandydatów Wynik naboru
17/WT/20
2020-06-01
Starszego Referenta/Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
16/OT/20
2020-05-28
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
15/OT/20
2020-05-28
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
14/BP/20
2020-05-25
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
13/BP/20
2020-05-25
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
12/WS/20
2020-05-18
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
11/WS/20
2020-05-18
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
10/WS/20
2020-05-14
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
9/WS/20
2020-03-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
8/WS/20
2020-03-02
Młodszego Specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty o profilu „Analityk BI” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
7/OT/20
2020-02-17
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
6/WS/20
2020-02-07
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
5/BP/20
2020-01-23
Konsultanta w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
4/OT/20
2020-01-17
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
3/OT/20
2020-01-14
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
2/WS/20
2020-01-13
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Specjalista ds. analiz” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
1/OT/20
2020-01-08
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum

2019

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)

Dokumenty do pobrania:

  • Kwestionariusz osobowy DOC
  • Podstawa prawna PDF
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych dokumentach przekazanych przez kandydatów na pracowników, praktykantów i stażystów PDF
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacje DOC

Numer/Data ogłoszenia
Nabór na stanowisko
Lista Kandydatów
Wynik naboru
90/OT/19
2019-12-17
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
89/OT/19
2019-12-17
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
88/OT/19
2019-12-03
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
87/BKS/19
2019-11-27
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Biurze Księgowości Lista kandydatów Wynik naboru
86/BP/19
2019-11-19
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
85/OT/19
2019-11-19
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
84/WS/19
2019-11-15
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Specjalista ds. zarządzania projektami w ochronie zdrowia” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
83/WS/19
2019-11-15
Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Specjalista ds. analiz” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
82/OT/19
2019-11-14
Młodszego Specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
81/OT/19
2019-11-14
Młodszego specjalisty / Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
80/WS/19
2019-11-08
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk Świadczeń Opieki Zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
79/WS/19
2019-11-07
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
78/BP/19
2019-10-17
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty do Działu Projektów i Komunikacji w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
77/BP/19
2019-10-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
76/WS/19
2019-10-14
Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Statystyk” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
75/WS/19
2019-10-14
Młodszego Specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk BI” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
74/WS/19
2019-10-11
Specjalisty/Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
73/OT/19
2019-10-11
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
72/OT/19
2019-10-10
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
71/IT/19
2019-10-07
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Statystyk” w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
70/IT/19
2019-10-07
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Statystyk” w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
69/OT/19
2019-10-04
Młodszego specjalisty / Specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
68/OT/19
2019-10-03
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
67/WS/19
2019-09-30
Specjalisty/ Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
66/IT/19
2019-09-27
Programisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
65/BK/19
2019-09-25
Dyrektora Biura Księgowości – Głównego Księgowego Lista kandydatów Wynik naboru
64/OT/19
2019-09-16
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Programów Lekowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
63/OT/19
2019-09-16
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
62/WS/19
2019-09-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu. Lista kandydatów Wynik naboru
61/WS/19
2019-09-05
Specjalisty/Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
60/BKS/19
2019-09-05
Starszego referenta/Młodszego specjalisty/Specjalisty w Biurze Księgowości Lista kandydatów Wynik naboru
59/OT/19
2019-08-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
58/OT/19
2019-08-23
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych.   Wynik naboru
57/OT/19
2019-08-20
Młodszy specjalista/Specjalista/Starszy specjalista w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych. Lista kandydatów Wynik naboru
56/OT/19
2019-08-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
55/OT/19
2019-08-02
Młodszego specjalisty w Dziale Chemioterapii w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
54/OT/19
2019-08-02
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Chemioterapii w Wydziale Oceny Technologii Medycznych   Wynik naboru
53/WS/19
2019-07-24
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
52/OT/19
2019-07-17
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
51/WS/19
2019-07-10
Młodszego specjalisty / Specjalisty/ Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
50/OT/19
2019-07-09
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
49/BP/19
2019-07-05
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
48/WS/19
2019-07-04
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
47/IT/19
2019-06-17
Programisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
46/WS/19
2019-06-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Statystyk” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
45/WS/19
2019-06-11
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk Świadczeń Opieki Zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
44/WS/19
2019-06-11
Konsultanta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
43/WS/19
2019-06-11
Młodszego Specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
42/WS/19
2019-06-10
Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
41/BP/19
2019-06-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty w Dziale Analiz i Strategii w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
40/OT/19
2019-06-03
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
39/BP/19
2019-05-27
Referenta/Starszego Referenta/Młodszego Asystenta w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
38/BP/19
2019-05-22
Głównego Specjalisty / Radcy Prawnego ds. zamówień publicznych w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
37/OT/19
2019-05-17
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
36/WS/19
2019-04-30
Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
35/OT/19
2019-04-26
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
34/OT/19
2019-04-26
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty w Dziale Terapii Ratunkowych w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
33/BPR/19
2019-04-19
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego Specjalisty w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
32/IT/19
2019-04-19
Programisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
31/WS/19
2019-04-16
Młodszego specjalisty / Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
30/WS/19
2019-04-04
Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk świadczeń opieki zdrowotnej” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
29/WS/19
2019-04-04
Młodszego specjalisty / Specjalisty/ Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
28/OT/19
2019-04-02
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego specjalisty w Dziale Programów Polityki Zdrowotnej w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
27/WT/19
2019-04-02
Referenta / Starszego Referenta / Młodszego Specjalisty / Specjalisty/Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
26/BPR/19
2019-04-01
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego Specjalisty w Biurze Prawnym Lista kandydatów Wynik naboru
25/IT/19
2019-03-27
Programisty w Wydziale Informatyki Lista kandydatów Wynik naboru
24/WT/19
2019-03-25
Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty w Wydziale Taryfikacji Lista kandydatów Wynik naboru
23/WS/19
2019-03-15
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   Wynik naboru
22/OT/19
2019-03-14
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
21/WS/19
2019-03-14
Młodszego specjalisty / Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
20/IT/19
2019-03-13
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty w Wydziale Informatyki do Zespołu zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
19/IT/19
2019-03-13
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
18/IT/19
2019-03-13
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
17/WS/19
2019-03-12
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Specjalista do spraw analiz” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
16/OT/19
2019-03-08
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
15/BP/19
2019-02-12
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego specjalisty do Działu Projektów i Komunikacji w Biurze Prezesa Lista kandydatów Wynik naboru
14/BP/19
2019-02-12
Kierownika Działu Projektów i Komunikacji w Biurze Prezesa   Wynik naboru
13/WS/19
2019-02-08
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk danych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
12/BK/19
2019-02-07
Dyrektora Biura Prawnego Lista kandydatów Wynik naboru
11/WS/19
2019-02-06
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
10/WS/19
2019-02-06
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk oceny technologii medycznych" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie Lista kandydatów Wynik naboru
9/WS/19
2019-02-04
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Specjalista do spraw analiz" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
8/OT/19
2019-01-24
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty Dziale Refundacji w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
7/WS/19
2019-01-18
Młodszego specjalisty/Specjalisty/Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej do Zespołu zamiejscowego we Wrocławiu Lista kandydatów Wynik naboru
6/IT/19
2019-01-14
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
5/IT/19
2019-01-14
Programisty w Wydziale Informatyki do Zespołu Zamiejscowego w Krakowie   Wynik naboru
4/WS/19
2019-01-14
Młodszego specjalisty / Specjalisty / Starszego Specjalisty / Głównego Specjalisty o profilu „Analityk oceny technologii medycznych” w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
3/OT/19
2019-01-11
Młodszego specjalisty w Wydziale Oceny Technologii Medycznych Lista kandydatów Wynik naboru
2/WS/19
2019-01-10
Specjalisty/Starszego specjalisty/Głównego specjalisty o profilu "Analityk świadczeń opieki zdrowotnej" w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lista kandydatów Wynik naboru
1/BK/19
2019-01-04
Audytora wewnętrznego Lista kandydatów Wynik naboru

Archiwum