Kierownictwo Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:

Prezes AOTMiT – Roman Topór-Mądry (od dnia 08.11.2017 r.)

Dyrektor Biura Prezesa – Kamila Malinowska
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych –  Joanna Parkitna
Dyrektor Wydziału Taryfikacji – p.o. Agnieszka Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dominik Dziurda
Dyrektor Biura Kadr – Krzysztof Bąk
Dyrektor Biura Prawnego – Ewa Warmińska-Friberg
Dyrektor Biura Księgowości –
Dyrektor Wydziału Informatyki – Łukasz Bieńkowski

struktura AOTM