Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej octan abirateronu we wskazaniach pozarejestracyjnych

Wskazanie:

w leczeniu nowotworów złośliwych gruczołu krokowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.1257.2022.MK.3; 01.12.2022

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania przez Radę Przejrzystości opinii w sprawie substancji czynnej octan abirateronu we wskazaniach pozarejestracyjnych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 11/2023/2022 do zlecenia 152/2022
(Dodano: 21.02.2023 r.)

go to zlecenie