Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Renastart, proszek doustny, puszka 400 g, wytwórca: Vitaflo

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u pacjentów pediatrycznych powyżej 2 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1273.2022.3.AD; 19.12.2022

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4211.24.2022_Renastart_BIP.pdf
(Dodano: 20.02.2023 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 21/2023/2022 do zlecenia 143/2022
(Dodano: 21.02.2023 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 21/2023 do zlecenia 143/2022
(Dodano: 27.03.2023 r.)

go to zlecenie